Get Adobe Flash player

Fotki

mizi12.jpg

Historia rasy Leonberger

Pochodzenie leonbergera nie jest do końca poznane.
Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku w Niemczech, w miasteczku Leonberg położonym nieopodal Stuttgartu, ówczesny rajca miejski Henrich Essig rozpoczął prace nad stworzeniem nowej rasy psów, które wyglądem przypominałyby lwa – herb Leonbergu. Najpierw skrzyżowano nowofundlanda z długowłosym bernardynem z klasztoru Św. Bernarda; uzyskane osobniki skojarzono z owczarkiem pirenejskim i landseerem. Początkowo rodziły się psy o obfitej szacie, o białym i srebrnym umaszczeniu. Później w efekcie krzyżówek pojawiły się żółte psy z czarną maską i w 1846 roku Essig rozpoczął hodowlę osobników w takim kolorze.
W 1895 roku powstał pierwszy klub leonbergera i rasa zaczęła się gwałtownie rozwijać. Niestety, I wojna światowa zdziesiątkowała populację tych psów i po jej zakończeniu odnaleziono jedynie pięć leonbergerów, na podstawie których rozpoczęto odtwarzanie rasy. W 1927 roku zarejestrowano leonbergera pod numerem 342 w rejestrze FCI. II wojna światowa ponownie pochłonęła prawie całą pulę genetyczną, kolejne odtwarzanie rasy z ocalałych osobników trwało 25 lat. Pierwotnie leonbergery były psami wszechstronnie użytkowymi ze względu na protoplastów użytych do tworzenia rasy – wykorzystywano je do stróżowania, pasterstwa, pilnowania ludzi, terenu i zwierząt.

Pierwszą przedstawicielką rasy czasów powojennych w Polsce była urodzona w 1985 roku Bessy v. Ruhlingshof pochodząca z Niemiec.


Specyfika rasy

Leonberger to pies typu górskiego należący do grupy molosów – duży (psy 72-80 cm, suki 65-74 cm), masywny, z obfitą szatą (zwłaszcza samce imponują swą grzywą). Leonbergery, jak większość ras dużych, niestety nie żyją zbyt długo (8-13 lat ), ale są stosunkowo zdrowe w porównaniu z wieloma psami zarówno dużych, jak i małych ras. Z chorób, na jakie są podatne należy wymienić dysplazję stawów biodrowych i łokciowych. W Polsce, jako jednym z niewielu państw, badania w kierunku dysplazji dla tej rasy nie są obowiązkowe, warto jednak kupować szczeniaka po badanych rodzicach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby. Leonbergery chorują również na serce i skręt żołądka (jednak nie są to częste przypadki). Dotyka je także choroba neurologiczna zwana polineuropatią – w 2010 roku opracowano testy genetyczne na jedną z mutacji polineuropatii leonbergerów, którą nazwano LPN1. W kraju pochodzenia rasy ustanowiono obowiązek badań w kierunku nosicielstwa tej choroby genetycznej.

Wg wzorca FCI leonberger nie podlega próbom pracy. Jest to pies opisywany jako wszechstronny – rodzinny, stróżujący, pociągowy i sprawdzający się w ratownictwie zarówno lawinowym, jak i wodnym, choć te ostatnie szkolenia należy traktować raczej jako świetną zabawę. Leonberger wyróżnia się wielkością, siłą, odwagą, pewnością siebie. Nie szczeka bez powodu (chociaż zależy to od osobnika – suki przejawiają większą skłonność do szczekania i stróżowania niż psy). Leonberger wita gości z wylewną, szczerą radością, ale zawsze uważnie obserwuje, czy aby na pewno właścicielom nie grozi niebezpieczeństwo ze strony obcych. Generalnie wykazuje doskonały instynkt i potrafi ocenić potencjalne zagrożenie lub jego brak. Podczas nieobecności domowników niekoniecznie przyjacielsko powita intruzów, ale gdy pojawia się właściciel, pies powinien czuć się zwolniony z roli stróża. Szczególną, czasem nadwrażliwą, troską i ochroną otacza najmłodszych członków rodziny, zwłaszcza podczas nieobecności rodziców, dlatego pozostawienie dziecka z kolegami wyłącznie w towarzystwie psa może zakończyć się nieszczęściem.

Leonberger wzbudza respekt swą posturą i tubalnym szczekaniem.

O leonbergerze mówi się, że to złoty olbrzym o złotym sercu i nie ma w tym cienia przesady. Potrzebuje on miłości i zrozumienia ze strony swojej rodziny. Młody potrafi towarzyszyć swojemu opiekunowi nawet w łazience. Na spacerach rodzinnych uwielbia jak „jego” rodzina idzie zwartą gromadą. W przeciwnym razie jest niespokojny i biega od jednego członka rodziny do drugiego, starając się z całych sił zapędzić maruderów do grupy. Wychowany z dziećmi jest ich najlepszym przyjacielem i obrońcą, należy jednak pamiętać, że młody leonberger podczas zabawy może zrobić niechcący krzywdę małemu dziecku przewracając je. Ze względu na silną potrzebę przebywania z człowiekiem nie nadaje się do kojca lub budy.

Leonberger, pomimo swej łagodności, nie powinien być szkolony w kierunku obrony – kiedy trzeba, sam obroni swoją rodzinę, bez nauki. Jest to pies inteligentny, dlatego na pozoranta raczej się nie nabierze, sam ocenia sytuację i atakuje w ostateczności. Jak większość molosów, rasa ta wymaga socjalizacji od małego i konsekwentnego wychowania. Warto dodać, że jak w każdej rasie bywają wyjątki – spotyka się leonbergery lękliwe, które zupełnie inaczej reagują, a z powodu swojej niepewności i strachu potrafią wykazać się ucieczką lub agresją.

W stosunku do obcych psów leonbergery wykazują się zazwyczaj tolerancją, młode osobniki chętnie się bawią z napotkanymi psami. Dorosłe samce nie zawsze tolerują inne obce psy tej samej płci, zwłaszcza na własnym terenie. W stadzie żyją dość zgodnie, choć jak zwykle jest to kwestia dobrania stada – jeśli zdarzy się kilka psów o silnej osobowości, mogą być spięcia.

Komu można polecić leonbergera? Zarówno osobom szukającym psa, który odstraszy intruzów już swoimi gabarytami, jak i tym, którzy lubią spędzać czas ze swoim psem i są gotowi z nim pracować, ponieważ leonberger pozostawiony sam sobie na pewno nie będzie typowym przedstawicielem rasy. Osobom, które chcą mieć dużego psa i które chcą, aby goście mogli bezpiecznie przemieszczać się po domu w jego obecności, dla ludzi średnio aktywnych fizycznie, którzy chcą coś robić z psem, ale niekoniecznie codziennie przez kilka godzin…

Komu trzeba odradzić leonbergera? Tym, którzy szukają psa typowo stróżującego i chcą go trzymać głównie na posesji a nie w domu. Dla osób mieszkających w bloku bez windy na wyższym piętrze niż drugie to również nie jest dobry wybór – co jeśli pies zachoruje i trzeba będzie go wnieść? Pedanci i lubiący mieć czysto w domu także powinni wybrać inną rasę – życie z leonbergerem to nieustanny kompromis z przeciętnym poczuciem estetyki. Trzeba pogodzić się z obecnością futra w lodówce, ścianami „ozdobionymi” kropkami i smugami po powrocie ze spaceru – leonbergery uwielbiają wodę w każdej postaci, włącznie z błotem.

Artykuł napisany przez hodowczynie leonbergerów: Dagmarę Korzeniowską-Spedding, Katarzynę Wagenknecht, Katarzynę Każmierczak, Danutę Ryłko dla Magazynu „CAO”.

Uzyskiwanie uprawnień hodowlanych w Niemieckim Klubie Leonbergera

Porządek bonitacji ( Körung )
Do uzyskania uprawnień hodowlanych, leonberger musi poddać się weryfikacji.
Podstawą weryfikacji jest standard rasy.
Dopuszczenie do hodowli może nastąpić na dwóch poziomach. Zdanie poziomu 2 jest szczególną rekomendacją hodowlaną. Wymogi odnośnie cech rasy i charakteru są znacznie wyższe niż na poziomie 1. Celem jest prowadzenie hodowli z psami, które wykazują ponadprzecietne cechy rasy i zachowania i przekazują je potomstwu.
Tylko zdrowe i zadbane zwierzęta mogą przystąpić do bonitacji.

Poziom 1 ( Körung 1 )

I.Wymogi jakie musi spełnić pies by być dopuszczonym do Körung 1.

1.Przedstawiany pies musi uzyskać 2 x noty : bardzo dobrą lub doskonałą u specjalisty sędziego rasy w następujących klasach : młodsza młodzież, młodzież, dorosłe, na specjalistycznych wystawach hodowlanych ( Spezialzuchtschau ).
Przynajmniej jedna ocena z wystawy musi być uzyskana w jednej z dorosłych klas. Zaliczenie Przeglądu Młodzieżowego z ocena bardzo dobrą lub doskonałą może zastapić ocenę w innych klasach uprawniających.
2.Uznawane będą tylko wyniki VDH uznanych niemieckich wystaw ( z powiazaną wystawą specjalną ) jak również klubowych wystaw wewnętrznych.
3.Leonberger może przystąpić do bonitacji mając ukończone 18 miesięcy.
4.Tylko zdrowe i zadbane zwierzęta mogą przystąpić do bonitacji.

II.Organizacja bonitacji. ( Przegladu )

1.Przeglady mogą być organizowane przez grupy regionalne lub krajowe ( po zatwierdzeniu przez Zarząd DCLH )
2.DCLH oferuje conajmniej 5 przeglądów w roku. Grupy regionalne mogą ubiegać się o organizację przeglądu w Zarządzie DCLH.
3.Zgłoszenie uczestników u organizatora musi nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem przeglądu. Lista uczestników jest wysyłana najpóźniej 1 tydzień przed przeglądem do kierownika sekcji hodowlanej. Zgłoszenia po terminie nie będą dopuszczone.
4.Przy zgłoszeniu dla każdego psa muszą być przedłożone następujące dokumenty:
a) rodowód DCLH ( w dniu przegląu oryginał )
Wyjątek- pies uczestnik posiadajacy rodowód zagraniczny.
b) karty ocen z wystaw ( w dniu przeglądu oryginały )
c) wynik badania HD w oryginale może być przedłożony później.

III.Ważność zaliczonego przeglądu.

1.Pierwszy zaliczony przegląd odnosi się do 3 lat. Drugi przegląd może być przeprowadzony najwcześniej po 2 latach i ma ważność do końca wieku hodowlanego ( samce do pełnego zakończenia 10 roku życia, suczki do pełnego 8 roku życia )
2.Przekazywanie przez zwierzę widocznych i powtarzających się błędów budowy i charakteru, jak również wad zdrowia, może spowodować pozbawienie w każdej chwili uprawnień hodowlanych ( na wniosek Komisji Hodowlanej )

IV.Przegląd niezaliczony.

Niezaliczony przegląd może być powtórzony tylko 2 razy. Opinia sędziego hodowlanego jest niepodważalna. Powtórzenie przeglądu jest możliwe najwcześniej po 4 miesiącach.

V.Przeprowadzanie bonitacji.

Przegląd jest przyjmowany przez komisję składającą się z 3 równouprawnionych sędziów hodowlanych. Skład komisji określa kierownik sekcji hodowlanej. Przy przeglądzie 2 część może zostać podzielona na sędziów hodowlanych. Część 1 musi być przeprowadzona przez wszystkich razem i równoprawnie. Po każdym przeglądzie organizator przesyła protokoły bonitacji do księgi hodowlanej, przewodniczącego kolegium sędziowskiego, pełniącego urząd sędziego hodowlanego i kierownika sekcji hodowlanej do wglądu.

VI.Kryteria oceny.

1.Ocena charakteru.
a) zachowanie psa kiedy jest pozostawiony sam
- przewodnik przywiązuje swojego psa luźno do palika w terenie i oddala się. Kiedy właściciel znajdzie sie poza zasięgiem wzroku psa, do psa zbliża się sędzia na około 2 metry. Pewny siebie pies będzie pełen oczekiwania na dojrzenie swojego pana i szczeka lub jest całkiem obojętny i markotny w stosunku do obcych, w żadnym przypadku nie reaguje agresywnie. Bojaźliwy i nieśmiały ( niepewny ) pies będzie kulił się i drżał ze strachu.
b) zachowanie psa w stosunku do innego leonbergera tej samej płci
- pies pozostaje uwiązany jak wyżej, przewodnik oddala się poza zasięg wzroku. Drugi pies jest przeprowadzany przez swojego przewodnika w odległości około 10 metrów. Pozostawiony pies nie powinien wykazać zbyt wielkiego podniecenia. W żadnym wypadku nie może zachować się agresywnie. Następnie psy zamieniają się miejscami.
c) ważenie, mierzenie
- waga musi mieć conajmniej 0,8 m x 0,5 m wielkości
wysokość w kłębie, głębokość klatki piersiowej, obwód klatki itd..
d) zachowanie w grupie osób
- różne osoby ( 8-10 ) tworzą grupę i idą swobodnie. Pies na smyczy jest prowadzony przez poruszającą się grupę. Nienaturalne ruchy w grupie są przy tym zaniechane. W tym ćwiczeniu pies powinien zachowywać się naturalnie, bez uprzedzeń, w żadnym razie bojaźliwie. Następnie po komendzie "Siad" jest odpięty ze smyczy. Pies powinien pozostać w grupie przy swoim właścicielu, nie powinien wpaść w panikę i nie powinien opuścić grupy w pośpiechu.
e) prowadzenie i zachowanie w ruchu ulicznym
- na polecenie sędziego przewodnik z przypiętym psem obchodzi wyznaczony odcinek po chodniku. Sędzia podąża za przewodnikiem w odpowiedniej odległości. Pies powinien iść chętnie na luźnej smyczy po lewej stronie z barkiem na wysokości kolana przewodnika. W stosunku do przechodniów i ruchu ulicznego pies powinien zachowywać się obojętnie. Droga przewodnika zostaje przecięta przez grupę przebiegających przechodniów. W krótkim czasie później przewodnika wyprzedza nadjeżdżający z tyłu rowerzysta ( na ścieżce rowerowej lub jezdni ) Przejazd rowerzysty powinien nastąpić tak aby pies znalazł sie pomiędzy właścicielem a rowerzystą. Podczas przejazdu rowerzysta dzwoni. Po tym przewodnik zawraca, podchodzi do sędziego, staje przy nim, wita się przez podanie reki i rozmawia z nim. Pies przy tym powinien stać, leżeć lub siedzieć, lecz powinien zachowywać się spokojnie.
f) prowadzenie na smyczy
- przypięty za obrożę i na smyczy leonberger przy każdym chodzie ( prędkości poruszania ) powinien pozostać po lewej stronie przewodnika. Prawa strona klatki piersiowej psa powinna krzyżować się z kolanem przewodnika. Ćwiczenie jest prezentowane przy normalnym, powolnym chodzie i w biegu, przy tym są wykonywane zwroty w prawo, w lewo, do tyłu. Zwroty wykonuje sie conajmniej po 20-30 krokach prostego odcinka. Komenda "Noga" lub "Równaj" jest dozwolona tylko przy ruszaniu i przy zmianie rodzaju ruchu. Po zakończeniu tego ćwiczenia przewodnik przyjmuje pozycje podstawową ( pies siedzi po lewej stronie przewodnika ). Smycz musi swobodnie zwisać. Po czym przewodnik z psem idzie spokojnie przez grupę 5-6 osób, przy tym ćwiczeniu leonberger ma 2 x usiąść. Prowadzenie na smyczy musi być conajmniej zadowalające ( przykład schemat biegania ) Tylko psy, które podczas całego testu wykazują nienaganne zachowanie, zdają test. Jeśli sędzia ma wątpliwości co do charakteru 9 usposobienia ) psa, może zarządzić w każdej chwili dodatkowe ćwiczenia.
2 Ocena budowy ( wygląd zewnetrzny, anatomia )
- ocena poszczególnych części ciała ( ZTP-niemiecka kwalifikacja hodowlana-formularz )
Ocena budowy w pozycji stojącej, w chodzie i w kłusie. Końcowa ocena i opinia całkowitego obrazu. Przyznanie ostatecznej noty ( conajmniej bardzo dobra )
cdn....

Większość wyników w poziomych wierszach sumuje się i oblicza się średnią.
Inaczej liczy się wiersz pierwszy opisujący typ psa :


mittelschwer + mittlerer Bodenabstand = 20 Pkt

mittelschwer + tiefgestellt = 18 Pkt

schwer + mittlerer Bodenabstand = 16 Pkt
ausreichend kräftig + mittlerer Bodenabstand = 12 Pkt
mittelschwer = 10 Pkt
mittelschwer + hochgestellt = 10 Pkt
schwer = 9 pkt
ausreichend kräftig = 8 Pkt
ausreichend kräftig + hochgestellt = 8 Pkt

Typ - typ

 

10 mittelschwer-średnio mocny

9 schwer - mocny

8 ausreichend kräftig-wystarczająco mocny

 

mittlerer Bodenabstand-średnio mocno postawiony

hochgestellt -wysokopostawiony

tiefgestellt - głęboko postawiony

 

Ramen - kształt

 

5 rechteckig-prostokątny

3 lang rechteckig-długi prostokątny

1 quadratisch - kwadratowy

 

Knochen - kościec

 

5 stark, typisch-mocny, typowy

3 mittelkräftig-średnio mocny

1 fein - drobny, cienki

 

Harrkleid - szata

 

4 lang-długa

2 mittellang-średno długa

1 kurz - krótka

 

4 schlicht-prosta

2 gewellt-falista

 

Harrfarbe

barwa szaty

 

3 löwengelb-lwia

3 löwengelb mit schw.Spitzen - lwia z czarnymi końcówkami

3 rotbraun-ruda

3 rotbraun mir schw. Spitzen - ruda z czarnymi końcówkami

1 schwarze Decke - czarny "płaszcz"

 

Maska - maska

 

2 tiefschwarz - głęboko czarna

1,5 schwarz - czarna

1 durchbrochen - przesiana

nicht vorhanden - nie obecna

 

Kopf - głowa

 

3 typisch - typowa

1 schwer - mocna

 

Oberkopf

mózgowioczaszka

 

3 leichtgewölbt - lekko wysklepiona

1 stark gewölbt - mocno wysklepiona

Stirnabsatz - stop

 

2 Stop mäßig ausgeprägt - stop umiarkowanie zaznaczony

1 wenig Stop - stop słabo zaznaczony

Nase - nos

 

1 Ramsnase - nos rzymski

0,5 stark ausgebogen - mocno łukowaty

Fang - kufa

 

3 lang, harm. proportioniert - długa, harmonijna, proporcjonalna

2 lang - długa

1 kurz - krótka

 

3 kräftig - mocna

1 breit/spitz - szeroka/szpiczasta

Lefzen - fafle

 

3 geschlossen - przylegajace

2 leicht offen -lekko otwarte

1 stark offen - mocno otwarte

 

3 Pigment ausgeprägt - pigment wyraźny

1 Pigment durchbrochen - pigment przesiany

Gebiß - zgryz

 

3 Schere - nożycowy

1 Zange - cęgowy

Augen - oczy

 

3 oval - owalne

1 mandelförmig - migdałowe

 

3 dunkelbraun-ciemny brąz

2 mittelbraun-średni brąz

1 hellbraun - jasny brąz

 

3 geschlossen-powieki przylegające

1 leicht offen-powieki lekko otwarte

Ohren - uszy

 

5 hoch,gerade-wysoko,proste

3 schräg - skośne

1 tief- nisko osadzone

 

7 anliegend - przylegające

1 zurückgez. offen - odsunięte otwarte

 

3 mittelgroß - średno duże

2 groß - duże

Hals - szyja

 

2 lang, kräftig-długa, mocna

1,5 mittellang-średnio długa

1 kurz - krótka

 

Brust

klatka piersiowa

 

5 breit-oval-szeroka, owalna

3 ausreichend breit-wystarczajaco szeroka

1 tonnenförmig - beczkowata

 

5 tief-głęboka

3 ausreichend tief-wystarczajaco głęboka

1 wenig tief - mało głęboka

Rücken - grzbiet

 

5 gerade,fest-prosty, zwarty

3 leichter Senkrücken-lekko obniżony

 

Untere Linie

linia dolna

 

1 mäßig aufgezogen - umiarkowanie unosząca się

0,5 aufgezogen - unosząca sie

0,5 gerade - prosta

Lenden - lędzwie

 

2 breit, kräftig - szerokie, mocne

1 schmal - wąskie

Kruppe - zad

 

2 lang, sanft abfallend verlaufend - długi, łagodnie skośnie opadający

1 flach - płaski

1 leicht überbaut - lekko przebudowany

 

Rute(S/B/Fehler) - ogon

S-w statyce

B-w ruchu

Fehler-wady

S- w statyce

5 gesenkt getragen - trzymany opuszczony

 

B- w ruchu

7 gesenkt getragen - opuszczony

4 leicht angehoben - lekko uniesiony

2 stark angehoben - mocno uniesiony

 

Fehler- błędy

0 keine Fehler - bez błędów

-1 Hakenrute - zagięty haczykowato

-2 geringelte Rute - zwinięty w kółko

 

Vordergliedmaßen

kończyny przednie

 

5 gerade parallel gestellt-proste ustawione równolegle

3 leicht ausdrehend - lekko wykręcone

3 Ellbogen offen - odstajace łokcie

 

5 richtige Gliedmaßenlänge/gute Winkl.- prawidłowa długość/dobre kątowanie

3 leicht durchtretend - lekko podstawione

 

Hintergliedmaßen

kończyny tylne

 

10 kräftig, parallel gestellt - mocne, ustawione równolegle

5 leicht kuhessig - lekko krowie

5 hackeneng - wąski w pietach

obecnie : leicht kuhessig=hackeneng

0 stark kuhessig - mocno krowie

 

10 richtige Gliedmaßenlänge/gute Wink.-prawidłowa długość/dobre kątowanie

5 ausreichend gewinkelt - wystarczająco kątowane

5 kurzer Oberschenkel- krótkie podudzia

 

Bemuskelung

muskulatura

 

5 starke, feste Muskulatur - mocna, zwarta muskulatura

3 ausreichend bemuskellt - wystarczająca muskulatura

1 schwach - słaba muskulatura

Gangwerk - ruch

 

10 flüssig, raumgreifend - płynny, wyraźnie przestrzenny

6 ausreichend frei - wystarczająco swobodny

3 leicht gehemmmt - lekko skrępowany

Pfoten - stopy

 

1 Katzenpfoten - łapy kocie

0,5 Hasenpfoten - łapy zajęcze

0,5 offene Pfoten - łapy otwarte

Ballen - poduszki

 

1 schwarz - czarne

0,5 grau - szare

Krallen - pazury

 

1 schwarz - czarne

0,5 grau - szare

 

Befederung

pióra na przednich łapach

 

1 gut befedert - dobre pióra

0,5 wenig befedert - małe pióra

 

Behosung

portki na tylnych łapach

 

1 gut behost - dobre portki

0,5 wenig behost - małe portki

 

Brustweiß

białe na klatce

 

1 kein Weiß - bez białego

0,5 wenig Weiß - mało białego

 

Pfotenweiß

białe na łapach

 

1 kein Weiß - bez białego

0,5 wenig weiß - mało białego

Hoden - jądra

beide Hoden fühlbar vorhanden - obydwa jądra w pełni opuszczone

 

groß, weich -duże,miękkie

groß, prall - duże, jędrne

 

Typ - typ 10 mittelschwer-średnio mocny
9 schwer - mocny
8 ausreichend kräftig-wystarczająco mocny mittlerer Bodenabstand-średnio mocno postawiony
hochgestellt - wysokopostawiony
Ramen - kształt 5 rechteckig-prostokątny
3 lang rechteckig-długi prostokątny
1 quadratisch - kwadratowy
Knochen - kościec 5 stark, typisch-mocny, typowy
3 mittelkräftig-średnio mocny
1 fein - drobny, cienki
Harrkleid - szata 4 lang-długa
2 mittellang-średno długa
1 kurz - krótka 4 schlicht-prosta
2 gewellt-falista
Harrfarbe
barwa szaty 3 löwengelb-lwia
3 löwengelb mit schw.Spitzen - lwia z czarnymi końcówkami
3 rotbraun-ruda
3 rotbraun mir schw. Spitzen - ruda z czarnymi końcówkami
1 schwarze Decke - czarny "płaszcz"
Maska - maska 2 tiefschwarz - głęboko czarna
1,5 schwarz - czarna
1 durchbrochen - przesiana
nicht vorhanden - nie obecna
Kopf - głowa 3 typisch - typowa
1 schwer - mocna
Oberkopf
mózgowioczaszka 3 leichtgewölbt - lekko wysklepiona
1 stark gewölbt - mocno wysklepiona
Stirnabsatz - stop 2 Stop mäßig ausgeprägt - stop umiarkowanie zaznaczony
1 wenig Stop - stop słabo zaznaczony
Nase - nos 1 Ramsnase - nos rzymski
0,5 stark ausgebogen - mocno łukowaty
Fang - kufa 3 lang, harm. proportioniert - długa, harmonijna, proporcjonalna
2 lang - długa
1 kurz - krótka 3 kräftig - mocna
1 breit/spitz - szeroka/szpiczasta
Lefzen - fafle 3 geschlossen - przylegajace
2 leicht offen -lekko otwarte
1 stark offen - mocno otwarte 3 Pigment ausgeprägt - pigment wyraźny
1 Pigment durchbrochen - pigment przesiany
Gebiß - zgryz 3 Schere - nożycowy
1 Zange - cęgowy
Augen - oczy 3 oval - owalne
1 mandelförmig - migdałowe 3 dunkelbraun-ciemny brąz
2 mittelbraun-średni brąz
1 hellbraun - jasny brąz 3 geschlossen-powieki przylegające
1 leicht offen-powieki lekko otwarte
Ohren - uszy 5 hoch,gerade-wysoko,proste
3 schräg - skośne
1 tief- nisko osadzone 7 anliegend - przylegające
1 zurückgez. offen - odsunięte otwarte 3 mittelgroß - średno duże
2 groß - duże
Hals - szyja 2 lang, kräftig-długa, mocna
1,5 mittellang-średnio długa
1 kurz - krótka
Brust
klatka piersiowa 5 breit-oval-szeroka, owalna
3 ausreichend breit-wystarczajaco szeroka
1 tonnenförmig - beczkowata 5 tief-głęboka
3 ausreichend tief-wystarczajaco głęboka
1 wenig tief - mało głęboka
Rücken - grzbiet 5 gerade,fest-prosty, zwarty
3 leichter Senkrücken-lekko obniżony
Untere Linie
linia dolna 1 mäßig aufgezogen - umiarkowanie unosząca się
0,5 aufgezogen - unosząca sie
0,5 gerade - prosta
Lenden - lędzwie 2 breit, kräftig - szerokie, mocne
1 schmal - wąskie
Kruppe - zad 2 lang, sanft abfallend verlaufend - długi, łagodnie skośnie opadający
1 flach - płaski
1 leicht überbaut - lekko przebudowany
Rute(S/B/Fehler) - ogon
S-w statyce
B-w ruchu
Fehler-wady 5 gesenkt getragen - trzymany opuszczony 7 gesenkt getragen - opuszczony
4 leicht angehoben - lekko uniesiony
2 stark angehoben - mocno uniesiony 0 keine Fehler - bez błędów
-1 Hakenrute - zagięty haczykowato
-2 geringelte Rute - zwinięty w kółko
Vordergliedmaßen
kończyny przednie 5 gerade parallel gestellt-proste ustawione równolegle
3 leicht ausdrehend - lekko wykręcone
3 Ellbogen offen - odstajace łokcie 5 richtige Gliedmaßenlänge/gute Winkl.- prawidłowa długość/dobre kątowanie
3 leicht durchtretend - lekko podstawione
Hintergliedmaßen
kończyny tylne 10 kräftig, parallel gestellt - mocne, ustawione równolegle
5 leicht kuhessig - lekko krowie
0 stark kuhessig - mocno krowie 10 richtige Gliedmaßenlänge/gute Wink.-prawidłowa długość/dobre kątowanie
5 ausreichend gewinkelt - wystarczająco kątowane
Bemuskelung
muskulatura 5 starke, feste Muskulatur - mocna, zwarta muskulatura
3 ausreichend bemuskellt - wystarczająca muskulatura
1 schwach - słaba muskulatura
Gangwerk - ruch 10 flüssig, raumgreifend - płynny, wyraźnie przestrzenny
6 ausreichend frei - wystarczająco swobodny
3 leicht gehemmmt - lekko skrępowany
Pfoten - stopy 1 Katzenpfoten - łapy kocie
0,5 Hasenpfoten - łapy zajęcze
0,5 offene Pfoten - łapy otwarte
Ballen - poduszki 1 schwarz - czarne
0,5 grau - szare
Krallen - pazury 1 schwarz - czarne
0,5 grau - szare
Befederung
pióra na przednich łapach 1 gut befedert - dobre pióra
0,5 wenig befedert - małe pióra
Behosung
portki na tylnych łapach 1 gut behost - dobre portki
0,5 wenig behost - małe portki
Brustweiß
białe na klatce 1 kein Weiß - bez białego
0,5 wenig Weiß - mało białego
Pfotenweiß
białe na łapach 1 kein Weiß - bez białego
0,5 wenig weiß - mało białego
Hoden - jądra beide Hoden fühlbar vorhanden - obydwa jądra w pełni opuszczone groß, weich - duże, miękkie
groß, prall - duże, jędrne